НЦОЗА към МЗ

Здравословното хранене на децата и юношите представлява приоритет в националната ни политиката, свързана с опазване на общественото здраве. Храненето и физическата активност са определящи фактори за здравето и необходимо условие за осигуряване на оптимален растеж и развитие на децата и юношите – възраст, в която се формират навиците, свързани със здравословния начин на живот.

Храненето е един от съществените фактори в превантивната стратегия за намаляване на риска от хронични неинфекциозни заболявания като сърдечносъдови болести, рак, диабет тип 2, остеопороза и др.

През последните десетилетия се наблюдават неблагоприятни характеристики и тенденции в храненето на населението в България, включително и сред децата.

Последните данни от национално представително проучване на храненето на учениците в България (2010-2011 год.), проведено от Националния център по обществено здраве и анализи и Катедра “Педиатрия”, Медицински Университет, София – показват, че някои неблагоприятни характеристики в храненето на децата се запазват. Висок относителен дял от изследваните ученици консумират поне един път на ден:

  • сладкарски изделия (торти, сладкиши, баклави) – 20,4%;
  • чипс и други видове снакс – 12,8%;
  • тестени изделия (пици, мекици, банички и др.) – 32,3%.

Безалкохолни напитки, съдържащи захар, повече от един път на ден приемат 20% от учениците, а енергийни напитки – 7% от изследваните деца. По-рядко от един път в месеца консумират: риба – 18% от учениците, а пресни плодове и зеленчуци – 5,6%.

При 25% от децата с наднормено тегло се установи, прием на тестени изделия и картофен чипс повече от 1 път дневно, а при 57,3% прием на безалкохолни напитки един (32,8%) и повече от един път дневно (24,5%). При 34 % от децата с наднормено тегло се установи ниска честота на консумация на пресни плодове, а при 32% и на пълнозърнест хляб.

Както нездравословния модел на хранене, така и ниската физическа активност е важен фактор за рязкото увеличаване честотата на свръхтеглото и затлъстяването – един от сериозните съвременни здравни проблеми, включително и за България.

Данни от проведено национално представително проучване при ученици на възраст 6-19 год. през периода 2010-2011 год. паказват, че с препоръчваната физическа активност от минимум 60 минути на ден са само 24% от изследваните деца, а 35% от децата са физически активни по-малко от два дни в седмицата.

Свръхтеглото и затлъстяването са с голяма честота при децата и юношите в България. Данните от репрезентативно за страната изследване на хранителния прием и хранителния статус на населението в България, проведено през 2004 г., показват, че все още относителния дял на ученици с наднормено тегло е висок – средно 20% от децата са с наднормено тегло, от които ¼ са със затлъстяване.

Данни от проведено национално представително проучване при ученици на възраст 6-19 год. през периода 2010-2011 год. паказват, че с наднормено тегло  са 30,2% от изследваните ученици, от които със затлъстяване – 12,7%. Сравнението установява тревожна тенденция за увеличаване на затлъстяването при децата в България.

Намаляване на затлъстяването е основна задача във всички стратегии, свързани с храненето и здравето, приети от Европейския Съюз и Световна здравна организация през последните години. В рамките на реализирания в България през периода 2005-2010 год. Национален план за действие “Храни и хранене” на Министерство на здравеопазването, са разработени документи, подкрепящи здравословно хранене на учениците:

  • Препоръки за здравословно хранене на ученици 7-19 год. в България;
  • Наредба за здравословно хранене на учениците.

 

Актуализиран е Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети, разработени са примерни седмични менюта за подкрепителна закуска и е осъществено участие при подготовка и стартиране на Национална стратегия и наредба за прилагането й “Училищен плод”. Ежегодно се провеждат мероприятия, фокусирани върху проблемите на свръхтеглото и затлъстяването при децата в България, едни от които са:

  • Национална седмица за борба със затлъстяването;
  • Европейски ден за борба със затлъстяването;
  • Европейски ден за здравословно хранене и готвене с деца.

Разнообразните дейности, свързани с опазване здравето и промоция на здравословно хранене при децата и юношите, са израз на висока ангажираност към реализиране на здравната политика в областта на храненето и са залегнали като приоритет в дейностите и на разработения втори Национален план за действие “Храни и хранене”.

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването

За автора: Администратор
Аз съм Диляна, на 30 години: жена, майка, вечно забързана в ежедневието, с лична кауза за хранене на децата по-качествено, с по-малко захар. След години лутане по режими и неподходящ начин на живот и ставайки майка, аз видях колко важно е да възпитам детето си в основите на храненето и да й спестя, пътя, по който преминах аз към осъзнаването на храненето.